En hyldest til den spanske guitar,  så kort kan Martin Buonos virken som musiker beskrives. Den spanske guitar er nok det instrument som har sat sit aftryk i flest musikgenrer. 


Den rummer en stor kapacitet af muligheder, med stor indflydelse i mange musikkulturer. Lige fra klassisk musik til folkemusik, har guitaren over mange århundreder haft en central rolle. Hvilket den dag i dag stadig lever i bedste velgående. 


Choro, Flamenco, Klassisk og Tango musik er et udpluk af mulighederne for den spanske guitar.  


Velkommen til en hyldest til den spanske guitar ved Martin Buono



A tribute to the Spanish guitar, so simple can the work of Martin Buono as a musician be described. The Spanish guitar is probably the instrument that has made the biggest influence in most music styles.

It contains a large capacity of opportunities with great influence in many musical cultures. From classical music to folk music, the guitar has over many centuries played a central role. Which today still is alive..
Choro, Flamenco, Classical and Tango music is a selection of the possibilities of the Spanish guitar.
Welcome to my webpage.


Login


© 2013 Martin Buono  |    BOOKING 25 53 04 62  |    martinbuono@hotmail.com